Welkom bij Starsonice de Kunstschaats Academie van Zoetermeer!

Starsonice leidt kinderen op tot (top)sporters binnen het kunstschaatsen. Wij werken met een team van professionele coaches. Naast de schaatslessen bieden wij ook klassiek ballet, dans en off-ice trainingen aan afgestemd op het kunstschaatsen.

Wil jij ook leren kunstschaatsen meld je dan snel aan voor de gratis proefles via de onderstaande link!

Klik hier voor een proefles!


NIEUWSBERICHT

Vanaf 22 augustus is er weer ijs in het Silverdome. Zodra het trainingsschema bekend is, zullen wij dit communiceren en publiceren.

In de zomerperiode trainen wij op banen elders in het land. Wil je trainen, stuur dan een mail naar starsonice@hotmail.nl.

 


Huishoudelijk Reglement

Algemene regels

 1. Het bestuur regelt de ijshuur, ballet, dans en off-ice trainingen.
 2. Stars on Ice biedt een aantal pakketten aan ten behoeve van de leden en gastleden, uitsluitend ter bevordering van het kunstschaatsen.
 3. Samen met de hoofdcoach bepaalt het bestuur wie er op het ijs wordt toegelaten.
 4. Wedstrijdleden van Stars on Ice trainen zowel in het winterseizoen als het zomerseizoen bij coaches van Stars on Ice. Deelname aan stages en/of trainingskampen dient vooraf besproken te worden met de hoofdtrainer.
 5. De hoofdcoach bepaalt de groepsindeling van coaches en rijders per training.
 6. Alle wedstrijdrijders nemen deel aan de Stars on Ice Cup.
 7. Door lid te worden stemmen (gast)leden ermee in dat hun naam en afbeeldingen op de website en voor promotiedoeleinden van de club gebruikt mogen worden.

 

Lidmaatschap

 1. Het lidmaatschap kan op elk moment bij Stars on Ice worden aangevraagd.
 2. Het lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van één boekjaar. Zonder schriftelijke opzegging wordt deze met dezelfde trainingsdagen als het vorige seizoen, automatisch verlengd. Het boekjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Met ingang van het seizoen 2018 - 2019 is het boekjaar van 01 april tot en met 31 maart.
 3. Opzeggingen dient men altijd schriftelijk of per e-mail met ontvangstbevestiging in te dienen.
 4. Zonder schriftelijke opzegging of e-mail met ontvangstbevestiging wordt het lidmaatschap automatisch verlengd.
 5. Opzeggingen van het lidmaatschap dienen voor het begin van het nieuwe schaatsseizoen (uiterlijk 30 juni) te zijn ontvangen.
 6. Opzeggingen die na 30 juni worden ontvangen, worden het daaropvolgende boekjaar verwerkt. Met ingang van 2018 is deze datum na 31 maart.
 7. Leden worden toegelaten na aanvraag lidmaatschap en na akkoord van Stars on Ice.
 8. Na toelating als lid gaat men akkoord met de bijhorende financiële verplichtingen

 

Gastlidmaatschap

 1. Een gastlidmaatschap is een rijder die een licentie heeft bij een andere vereniging of stichting welke is aangesloten bij de KNSB.
 2. Gastleden worden alleen toegelaten indien er voldoende ruimte is op het ijs.
 3. Gastleden dienen elk seizoen opnieuw hun gastlidmaatschap aan te vragen.
 4. Gastleden trainen mee met het team van Stars on Ice.
 5. Na toelating als gastlid gaat met akkoord met de bijhorende financiële verplichtingen.

 

Lidmaatschapsgeld en betaling

 1. Het lidmaatschapsgeld bestaat uit kosten van het ijs en huur van de coaches, die deel uit maken uit het team van Stars on Ice.
 2. Privé lessen op club ijs vallen niet onder het lidmaatschapsgeld en dienen te worden aangevraagd bij Stars on Ice.
 3. Licentiekosten en afdrachten aan de KNSB vallen niet onder het lidmaatschapsgeld, deze worden apart doorbelast.
 4. De leden zijn verplicht het jaarlijkse lidmaatschapsgeld bij vooruitbetaling te voldoen.
 5. Nieuwe leden dienen binnen 14 dagen na aanmelding het lidmaatschapsgeld te voldoen.
 6. In geval van niet tijdige betaling zal er een 1ste herinnering worden gestuurd. Bij de 2de herinnering worden er administratiekosten in rekening gebracht, ten bedrage van € 10,-. Vanaf de 3de herinnering kan Stars on Ice de toegang tot het ijs, ballet, dans en off-ice het betreffende lid ontzeggen. De plicht tot betalen blijft staan.
 7. Lidmaatschapsgeld kan niet worden gerestitueerd. yabancı film izle

 

Trainersaanvraag

 1. Aanvragen voor privé lessen tijdens club uren dienen schriftelijk of per e-mail worden aangevraagd bij Stars on Ice.
 2. Onder privé lessen tijdens club uren wordt verstaan 1 coach en 1 lid. De coaches bepalen waarvoor de privé lessen worden gebruikt. Dit kunnen verschillende onderdelen van kunstschaatsen zijn bijvoorbeeld choreografie.
 3. Indeling van privé lessen gebeurt door Stars on Ice.
 4. Lessen buiten de club uren van Stars on Ice zoals patch ijs, moeten worden doorgegeven aan Stars on Ice. Stars on Ice regelt dan een coach.
 5. De kosten van privé lessen worden apart in rekening gebracht door Stars on Ice.
 6. Lessen buiten de club uren van Stars on Ice worden door de coaches zelf in rekening gebracht.

 

Gedrags- en veiligheidsregels leden

 1. Kinderen mogen pas op het ijs als de trainer aanwezig is.
 2. Op het ijs mag niet worden gegeten.
 3. Drinken is op de ijsbaan toegestaan. (Niet uit glas)
 4. Rijders horen zich op het ijs naar behoren te gedragen en te luisteren naar de trainers.
 5. Geef rijders die hun kür rijden voorrang.
 6. Club choreograaf heeft voorrang op de muziek.
 7. Als je tijdens de les het ijs wilt verlaten, meld dit dan eerst bij de trainers
 8. Als je bent geblesseerd meld dit voor de les dan kan er rekening mee worden gehouden. Mocht er tijdens de les wat gebeuren meld dit dan ook.
 9. Rijders tot 5 jaar moeten een helm dragen.
 10. Handschoenen zijn verplicht bij beginners.
 11. (Half) Lang haar dient vastgebonden te zijn in bijvoorbeeld een staart.
 12. Als de ijsmeester aangeeft dat het ijs gedweild gaat worden, dient men het ijs te verlaten.

 

Gedrags- en veiligheidsregels ouders/ begeleiders

 1. Ouders/ begeleiders worden dringend verzocht om tijdens de les niet langs de boarding te staan. Op de tribune en in de kantine kunt U plaatsnemen.
 2. Tijdens de training mogen de coaches niet worden gestoord, alleen in spoedgevallen.
 3. Ouders/ begeleiders bemoeien zich niet met de les.
 4. Ouders mogen geen aanwijzingen geven tijdens de training.
 5. Ouders/ begeleiders horen zich naar behoren te gedragen op en rond de ijsbaan.