Inschrijfformulier Stars On Ice

Inschrijfformulier voor het winterseizoen van 26 september 2022 t/m 22 maart 2023


Ik kom schaatsen in de jeugdklas op:

Contributie voor het seizoen 2022-2023 bedraagt per persoon per jaarOndergetekende / wettelijke vertegenwoordigerToelichting:

Opzegging lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap dient te geschieden schriftelijk per mail vóór 31 maart van een kalenderjaar. Lidmaatschapsgeld/ contributie kan niet worden gerestitueerd.

Inhaal lessen

Aan het in inhalen van lessen zijn restricties verbonden. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website.

Betaling in termijnen

Mocht u in termijnen willen betalen, dan kunt u dit aangeven bij het bestuur.

Voor elke betalingstermijn worden er € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht.

De termijnen dienen in maximaal 4 achtereenvolgende en gelijke termijnen voor de 1ste van de maand te zijn voldaan. Houdt men niet aan de gemaakte afspraak, dan zal de betalingsregeling worden ingetrokken en dient met het bedrag in zijn geheel na intrekking binnen 14 dagen te voldoen.

Tot die tijd zal het lid de toegang tot het ijs worden ontzegd. De betalingsverplichting blijft staan.

Scoutingklas

Heb je interesse om mee te doen aan wedstrijden meld je dan aan voor de scoutingklas. Voor meer informatie kan je terecht bij Ellen tijdens de les of mailen naar starsonice@hotmail.nl