Op vrijdag 15 en zondag 17 februari is er een extra trainingsmoment.

Het geplande evenement in het Silverdome gaat niet door. De kosten voor de training kunnen voor aanvang van de training contant worden voldaan. Deze zijn voor de training op vrijdag € 25,- en voor de training op zondag € 12,50.

Trainingstijden Winterseizoen 2018 - 2019

Het winterseizoen 2018-2019 start op 01 oktober 2018 (1e training) en loopt tot en met 31 maart 2019 (laatste training zie schema met uitvaldagen):

Maandag

Maandag             16:30 - 17:30            ijs Scouting groep
Maandag 16:30 - 18:00 ijs Wedstrijd groep
Maandag 18:00 - 19:00 Ballet gevorderden            Wedstrijd groep

Dinsdag

Dinsdag               16:00 - 17:00             ijs                                       Scouting groep
Dinsdag 17:30 - 18:00 Off-ice Scouting groep
Dinsdag 16:00 - 17:30 ijs Wedstrijd groep
Dinsdag 17:30 - 18:30 Off-ice Wedstrijd groep

Woensdag

Woensdag            16:45 - 17:45             ijs                                       Jeugd klas
Woensdag 16:45 - 17:45 ijs Scouting groep
Woensdag 16.45 - 18:15 ijs Wedstrijdgroep
Woensdag 18:15 - 19.00 Off-ice Alle groepen

Vrijdag

Vrijdag                  16:00 - 17:00              ijs                                      Scouting groep
Vrijdag 16:00 - 17:30 ijs Wedstrijd groep
Vrijdag 17:30 - 18:30 Off-ice Alle groepen

Zaterdag

Zaterdag               16:00 - 17:30              ijs                                    Wedstrijd groep
Zaterdag 17.30 - 18.00 Off-ice Alle groepen

Zondag

Zondag                 09.00-10.15                ijs**                                    Wedstrijd groep
Zondag 10.15-11.15 ijs Jeugd klas
Zondag 11.30-12.30 Ballet beginners* Alle groepen

* Voor kinderen tot 5 jaar is de balletles van 11.30 - 12.00 uur. Deelname aan de balletlessen is in overleg met de balletdocent.

**Afname zondag ijs bij voldoende bezetting overige dagen en voldoende animo voor zondagijs. Graag hievoor belangstelling doorgeven, op dit moment is er geen ijs gereserveerd voor dit uur.

Extra lessen

Extra lessen zijn mogelijk i.o.m de trainster (per mail aangevragen en bevestiging via mail).

Deze lessen dienen vooraf aan de les contant afgerekend te worden, anders krijgt de rijder géén toegang tot het ijs.

Lessen inhalen

Aan het inhalen van lessen zijn restricties verbonden. 

  • Uitsluitend mogelijk als de les 24 uur vooraf via mail is afgemeld.
  • Inhaal lessen worden in overleg (uitsluitend via de mail) gepland.
  • Bij afmelding via mail duidelijk vermelden om welke training het gaat en aangeven wat voorkeurmoment van inhalen is. Dit is echter geen garantie dat verzoek ingewilligd kan worden.
  • Het maximum van inhaallessen voor het gehele seizoen is het aantal trainingsmomenten per week  x 2. 
  • Gemiste lessen door deelname aan wedstrijden en/of testen mogen altijd worden ingehaald. Dit dient wel via de mail vooraf afgesproken en bevestigd te worden.

 

Training bij externen

Schaatsen bij een andere club en/of andere trainers wordt slechts bij hoge uitzondering toegelaten. Lid zijn bij een club en lessen volgen bij een andere club is uiteraard niet de bedoeling. Dit geldt ook voor deelname aan externe kampen en dient derhalve te worden overleg met de hoofdcoach. Niet trainen bij je eigen club heeft financiële gevolgen voor je eigen club, waardoor er minder cluburen gehuurd kunnen worden om te trainen. Stars on Ice is een club met clubgevoel voor elkaar. In het (financieel) belang van de club en het belang van alle leden, is het belangrijk dat ouders op tijd aangeven indien zij een andere weg willen inslaan. Trainen bij  coaches buiten de vereniging kan tevens nadelige gevolgen hebben. Zeker bij jonge kinderen, die in de eerste jaren van het wedstrijdrijden bezig zijn, kan dit juist een technische achteruitgang betekenen in de ontwikkeling i.p.v. progressie. Voor ouders is dit vaak moeilijker te overzien. Vraag bij twijfel altijd op tijd een gesprek aan met de hoofdcoach om vervelende situaties te voorkomen. Tevens gaan te allen tijde de eigen clublessen tijdens het winter en zomerijs voor andere lessen.